tło ZPO Drzycim

Godło
Zespół Placówek Oświatowych
w Drzycimiu

ul. Broniewskiego 2
86-140 Drzycim

Plan lekcji


ROZKŁAD ZAJĘĆ OBOWIĄZUJĄCY OD 4 WRZEŚNIA 2017 r.
 

IV a

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-8.45

8.50-9.35

9.50-10.35

10.45-11.30

11.50-12.35

12.55-13.40

13.50-14.35

muzyka

technika

j. polski

j. angielski

plastyka

 

wf

j. angielski

j. polski

matematyka

religia

 

 

j. polski

przyroda

matematyka

informatyka

wf

wf

 

 

przyroda

historia

matematyka

j. polski

g. wych.

j. polski

matematyka

g. kor/z. spor.

j. angielski

religia

 

IV b

 

 

 

 

 

8.00-8.45

8.50-9.35

9.50-10.35

10.45-11.30

11.50-12.35

12.55-13.40

13.45-14.30

przyroda

muzyka

matematyka

j. angielski

j. polski

plasyka

 

wf dz

j. angielski

matematyka

j. polski

wf chł

 

j. angielski

historia

religia

j. polski

wf dz

wf dz

 

j. polski

informatyka

matematyka

technika

wf chł

wf chł

g. kor/z. spor.

przyroda

g. wych.

matematyka

j. polski

religia

 

 

IV c

 

 

 

 

 

8.00-8.45

8.50-9.35

9.50-10.35

10.45-11.30

11.50-12.35

12.55-13.40

13.45-14.30

informatyka

j. angielski

muzyka

j. polski

g. kor./z. spor

          

j. polski

przyroda

religia

matematyka

wf

 

 

 

j. polski

matematyka

plastyka

j. angielski

religia

 

historia

j. polski

przyroda

matematyka

wf

wf

j. angielski

j. polski

matematyka

technika

g. wych

 

 

 

V a

 

 

 

 

 

8.00-8.45

8.50-9.35

9.50-10.35

10.45-11.30

11.50-12.35

12.55-13.40

13.45-14.30

g.wych.

j. polski

j. angielski

g. kor/z. spor

przyroda

religia

 

matematyka

j. polski

plasyka

z. komp.

j. angielski

 

 

matematyka

religia

j. polski

przyroda

przyroda

wdżwr

 

j. angielski

z. techniczne

j. polski

wf

plastyka

matematyka

 

matematyka

historia

j. polski

j. polski

wf

wf

V b

 

 

 

 

 

8.00-8.45

8.50-9.35

9.50-10.35

10.45-11.30

11.50-12.35

12.55-13.40

13.45-14.30

religia

matematyka

przyroda

przyroda

j. angB/z.kom

j. polski

 

 

wdżwr

j. polski

historia

g. kor/z. spor

j.angA/z.kom

j. angielski

 

matematyka

j.angB/z.tech

przyroda

j.angA/z.tech

j. polski

muzyka

 

g. wych

religia

plastyka

wf

matematyka

j. polski

 

j. angielski

matematyka

j. polski

j. polski

wf

wf

 

VI a

 

 

 

 

 

8.00-8.45

8.50-9.35

9.50-10.35

10.45-11.30

11.50-12.35

12.55-13.40

13.45-14.30

j. angielski

z. komp.

historia

matematyka

j. polski

wf

wf

j. polski

z. techniczne

przyroda

muzyka

matematyka

j. angielski

 

 

j. polski

j. polski

g.kor/z.spor.

matematyka

religia

historia

 

z. komput.

matematyka

przyroda

przyroda

j. polski

j. angielski

 

plastyka

wdżwr

religia

wf

j. polski

j. angielski

 

VI b

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00  - 8.45

8.50 – 9.35

9.50 – 10.35

10.45 – 11.30

11.50 – 12.35

12.55 – 13.40

13.45 -14.30

j. polski

j. polski

matematyka

z. komput.

religia

wf

wf

j. polski

g.kor/z.spor

matematyka

historia

wdżwr

z. komp.

historia

matematyka

muzyka

j. polski

plastyka

j. angielski

religia

j. angielski

z. techniczne

j. polski

przyroda

przyroda

przyroda

j. polski

matematyka

wf

g. wychow.

j. angielski

VII a

 

 

 

 

 

8.00  - 8.45

8.50 – 9.35

9.50 – 10.35

10.45 – 11.30

11.50 – 12.35

12.55 – 13.40

13.45 -14.30

matematyka

fizyka

j. niemiecki

historia

j. polski

geografia

g. wych.

chemia

matematyka

j. niemiecki

religia

j. polski

wf

wf

biologia

matematyka

j. angielski

g.kor/z.spor.

j. polski

informatyka

muzyka

matematyka

fizyka

j. angielski

historia

j. polski

geografia

religia

 

 

j. polski

plasyka

j. angielski

biologia

matematyka

chemia

wf

VII b

 

 

 

 

 

8.00  - 8.45

8.50 – 9.35

9.50 – 10.35

10.45 – 11.30

11.50 – 12.35

12.55 – 13.40

13.45 -14.30

fizyka

biologia

j. angielski

matematyka

j. polski

historia

geografia

religia

chemia

j. polski

j. angielski

matematyka

wf

wf

fizyka

g.kor/z.spor

j. niemiecki

matematyka

geografia

j. polski

g.wych

j. angielski

historia

j. polski

muzyka

matematyka

religia

plastyka

j. polski

j. niemiecki

biologia

matematyka

chemia

informatyka

wf

I a

 

 

 

 

 

8.00  - 8.45

8.50 – 9.35

9.50 – 10.35

10.45 – 11.30

11.50 – 12.35

12.55 – 13.40

edukacja

edukacja

wf

edukacja

z. wyr.

j. angielski

zaj. komp.

edukacja

edukacja

edukacja

gim. kor.

edukacja

edukacja

religia

edukacja

wf

edukacja

edukacja

religia

j. angielski

kółko

wf

edukacja

edukacja

edukacja

I b

 

 

 

 

 

8.00  - 8.45

8.50 – 9.35

9.50 – 10.35

10.45 – 11.30

11.50 – 12.35

12.55 – 13.40

edukacja

edukacja

wf

religia

gim. kor.

edukacja

edukacja

edukacja

j. angielski

edukacja

 

 

religia

j. angielski

edukacja

edukacja

edukacja

zaj. wyr.

wf

edukacja

edukacja

z. komput.

 

 

wf

edukacja

edukacja

eduakcja

 

II

 

 

 

 

 

8.00  - 8.45

8.50 – 9.35

9.50 – 10.35

10.45 – 11.30

11.50 – 12.35

12.55 – 13.40

wf

edukacja

edukacja

edukacja

j. angielski

religia

edukacja

wf

edukacja

edukacja

kółko

j. angielski

edukacja

edukacja

edukacja

edukacja

wf

edukacja

z. komput.

edukacja

zaj. wyr.

edukacja

edukacja

edukacja

religia

gim. kor.

 

III a

 

   

 

 

 

8.00  - 8.45

8.50 – 9.35

9.50 – 10.35

10.45 – 11.30

11.50 – 12.35

12.55 – 13.40

wf

edukacja

edukacja

edukacja

edukacja

j. angielski

religia

religia

edukacja

edukacja

wf

edukacja

edukacja

edukacja

zaj. wyr.

kółko

religia

edukacja

edukacja

edukacja

g. kor

edukacja

edukacja

edukacja

edukacja

j. angielski

 

III b

 

 

 

 

 

8.00  - 8.45

8.50 – 9.35

9.50 – 10.35

10.45 – 11.30

11.50 – 12.35

12.55 – 13.40

 

wf

edukacja

edukacja

edukacja

j. angielski

 

edukacja

edukacja

wf

edukacja

edukacja

 

edukacja

edukacja

edukacja

z. komp

zaj. wyr.

religia

religia

wf

edukacja

edukacja

kółko

gim. kor.

j. angielski

edukacja

edukacja

edukacja

III c

 

 

 

 

 

8.00  - 8.45

8.50 – 9.35

9.50 – 10.35

10.45 – 11.30

11.50 – 12.35

12.55 – 13.40

zaj. wyr.

wf

edukacja

edukacja

edukacja

 

 

z. komp

edukacja

j. angielski

edukacja

edukacja

wf

edukacja

j. angielski

edukacja

edukacja

gim. kor

edukacja

edukacja

wf

religia

religia

 

kółko

edukacja

edukacja

edukacja

edukacja

Wracaj
Projekt i wykonanie: Martin Wnęk