tło ZPO Drzycim

Godło
Zespół Placówek Oświatowych
w Drzycimiu

ul. Broniewskiego 2
86-140 Drzycim
zpodrzycim@interia.pl
sekr.zpodrzycim@gmail.com
(052) 33 17 073
09/11/2016

Światowy Dzień Drzewa

Tego dnia we wszystkich grupach odbyły się zajęcia związane z tematyką drzewa. Dzieci poznały budowę drzewa, jego znaczenie dla człowieka, zwierząt i przyrody. Poznały także etapy wzrastania drzewa. Dzieci tuż przy wejściu do przedszkola zasadziły nowe drzewko. Uroczyście zatańczyły i zaśpiewały w kole witając nowego przedszkolnego mieszkańca. Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem złożyły przysięgę, obiecując, że zawsze będą dbały o wszystkie drzewa. Ale najważniejsze, że dzięki niemu i innym drzewom nasza planeta może mieć swoją przyszłość. Głównym celem podjęcia tej tematyki, było:
  • - wyrabianie u dzieci emocjonalnego stosunku do środowiska przyrodniczego,
  • - rozwijanie postaw proekologicznych,
  • - zapoznanie z tematyką dotyczącą ochrony drzew,
  • - zachęcanie do zaangażowaniu się w działania na rzecz ochrony środowiska  (sadzenie nowego drzewa),
  • - ukazanie zalet drzewa dla człowieka i przyrody.
 
Projekt i wykonanie: Martin Wnęk