tło ZPO Drzycim

Godło
Zespół Placówek Oświatowych
w Drzycimiu

ul. Broniewskiego 2
86-140 Drzycim
zpodrzycim@interia.pl
sekr.zpodrzycim@gmail.com
(052) 33 17 073
23/11/2016

Pasowanie na ucznia

7 października odbyła się u nas ważna uroczystość - pasowanie na ucznia. W uroczystości wzięli udział: dyrekcja szkoły Pani Iwona Różycka oraz Pani Danuta Gubańska, przewodnicząca Rady Rodziców Pani  Joanna Szopińska oraz licznie zgromadzeni rodzice pierwszoklasistów. Najważniejszym punktem całej uroczystości było złożenie przez uczniów ślubowania. Przyrzeczenie złożone w obecności zebranych gości na sztandar szkoły przypieczętowało przynależność uczniów klasy pierwszej do wspólnoty szkoły. Następnym krokiem było pasowanie na ucznia. Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci otrzymały prezenty od Rady Rodziców. Na koniec pierwszoklasiści zaprezentowali program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje zdolności wokalne i recytatorskie.
Projekt i wykonanie: Martin Wnęk