tło ZPO Drzycim

Godło
Zespół Placówek Oświatowych
w Drzycimiu

ul. Broniewskiego 2
86-140 Drzycim
zpodrzycim@interia.pl
sekr.zpodrzycim@gmail.com
(052) 33 17 073
26/01/2017

Działalność harcerzy w I semestrze 2016/17

Do drużyny harcerskiej należy obecnie 11 członków. Wykonane zadania:
- sprzątanie grobu pomordowanych w czasie wojny w lesie w Jastrzębiu
- udział we mszy świętej w Jastrzębiu
- sprzątanie Grobu Nieznanego Żołnierza an cmentarzu w Drzycimiu
- warta przy Grobie Nieznanego Żołnierza
- udział w uroczystościach kościelnych i gminnych z okazji Święta Odzyskania Niepodległości
- wyjazd do Świecia po Betlejemskie Światełko Pokoju i przekazanie go mieszkańcom Drzycimia
Projekt i wykonanie: Martin Wnęk