tło ZPO Drzycim

Godło
Zespół Placówek Oświatowych
w Drzycimiu

ul. Broniewskiego 2
86-140 Drzycim
zpodrzycim@interia.pl
sekr.zpodrzycim@gmail.com
(052) 33 17 073
25/04/2017

Spektakl profilaktyczny

Teatr Kurtyna zaprezentował dziś dwa przedstawienia profilaktyczne: dla klas 0-III- "Awantura o żabę" opowieść o pożytkach płynących z pracowitości, dobrego zachowania, szacunku do ludzi, posłuszeństwa wobec osób starszych. Drugie dla klas IV-VI - "Kto jak nie ja" historia uczennicy i jej problemów związanych z papierosami, jej relacje z rówieśnikami oraz rodzicami.
Projekt i wykonanie: Martin Wnęk