tło ZPO Drzycim

Godło
Zespół Placówek Oświatowych
w Drzycimiu

ul. Broniewskiego 2
86-140 Drzycim
zpodrzycim@interia.pl
sekr.zpodrzycim@gmail.com
(052) 33 17 073
03/05/2017

Cała Polska Biega

DNIA 20.05.2017r.(SOBOTA) o godz. 11.00  W  DRZYCIMIU ODBĘDZIE SIĘ X BIEG W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI „ POLSKA BIEGA”
PATRONAT MEDIALNY –„CZAS ŚWIECIA”

Do udziału w imprezie zapraszamy zarówno doświadczonych biegaczy, jak i tych początkujących, oraz całe rodziny i wszystkich, którzy chcą spędzić majową sobotę bawiąc się dobrze na świeżym powietrzu! Bieg ma na celu popularyzację biegania wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, jako najprostszej i najskuteczniejszej formy rekreacji. Bieg Główny na dystansie 3 km przeznaczony jest dla wszystkich chętnych, którzy zechcą włączyć się do wspólnego biegania. Bieg ten ma charakter rekreacyjny. W tym roku odbędzie się również Marsz Nordic Walking na dystansie 3 km. Każdy, kto zdecyduje się  uczestniczyć wygrywa na starcie, bowiem decydując się na start dba o swoje zdrowie.

       Akcja „ POLSKA BIEGA ‘’ w Drzycimiu  organizowana będzie  po raz  X.
Biuro zawodów czynne w dniu 20.05.2017r. od godz. 9.30 do 12.00 przy ul. Broniewskiego 2 (zapisy do Biegu Głównego i Marszu Nordic Walking do dnia 17.05.2017r. pod nr tel. 52 3317073 lub osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Drzycimiu). Osoby, które zgłoszą swój udział w Biegu Głównym i Marszu po podanym terminie, nie otrzymają pamiątkowego medalu.
Program zawodów:

11.00   biegi Przedszkolaków

11.30   biegi  uczniów Szkoły Podstawowej

12.00   biegi uczniów Gimnazjum

12.20  Marsz Nordic Walking – 3 km

12.30   BIEG GŁÓWNY – REKREACYJNY- 3 km

ok. 13.15 Zakończenie imprezy „POLSKA BIEGA”, wręczenie nagród, medali , dyplomów.

 

Organizacja imprezy finansowana ze środków Gminy Drzycim, przeznaczonych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie gminy Drzycim w 2017 roku.
UWAGA:
- każdy uczestnik Biegu Głównego oraz Marszu Nordic Walking otrzyma pamiątkowy medal,
- dla wszystkich uczestników zawodów posiłek regeneracyjny,
- zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
Szczegółowy program zawodów oraz regulamin biegu na stronie:
- www.drzycim.pl

- www.zpodrzycim.pl

- zgłoszenia do pobrania ze strony – www.polskabiega.sport.pl

REGULAMIN BIEGU W RAMACH AKCJI „ POLSKA BIEGA 2015”

PATRONAT MEDIALNY- CZAS ŚWIECIA

1. Cel imprezy:

     - popularyzacja masowej aktywności ruchowej,

     - rozwijanie ducha walki współzawodnictwa,

     - wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek ze środowiska lokalnego,

     - promocja gminy Drzycim,

     - propagowanie biegania, jako najprostszej farmy ruchu, doskonalenia fizycznego oraz poprawy 

       stanu zdrowia

 

2 .Organizatorzy:

     - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Maxus” Drzycim

     - Szkoła Podstawowa w  Drzycimiu

 

3.Termin i miejsce:
    - 20.05.2017r.,  godz. 11.00

    - start i meta wszystkich biegów  oraz marszu:  boisko przy SP w Drzycimiu, ul. Broniewskiego 2

 

 4. Warunki uczestnictwa:

   - biegi dla dzieci przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjów oraz Bieg Główny maja charakter

     otwarty,

   - w Biegu Głównym prawo udziału mają kobiety i mężczyźni –rocznik 2000 i starsi,

   - w Marszu Nordic Walking prawo udział mają kobiety i mężczyźni – rocznik  2000 i starsi nie biorący 

     udziału w Biegu Głównym ,

   - aktualne zezwolenie lekarskie na udział w biegach długodystansowych,

   - każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność co potwierdza złożeniem podpisu    

     pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu. Imienne zgłoszenia (okazanie dokumentu    

     tożsamości) do poszczególnych biegów, z podaniem roku urodzenia, należy przedłożyć ,

     organizatorowi w dniu zawodów na pół godziny przed rozpoczęciem biegów,

   - osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu oraz marszu za pisemną zgodą rodziców

     lub  prawnych  opiekunów, 
   - warunkiem uczestnictwa w imprezie jest dokonanie zgłoszenia ,
   - uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani ,
   - zorganizowane grupy szkolne biorą udział w zawodach pod opieką nauczyciela


5. Klasyfikacja indywidualna:

•     KATEGORIE WIEKOWE:

      Kat. I  Przedszkole

1)    60 m  - rocznik 2012  i młodsi

2)    100m – rocznik 2010 i 2011

       Kat. II      Szkoła Podstawowa

1)    200 m   - rocznik 2008/2009

2)    400 m   - rocznik 2006/2007

3)    600 m   - rocznik 2004/2005 dziewczęta

4)    800 m   - rocznik 2004/2005 chłopcy

      Kat. III     Gimnazjum

1)       1200 m     -dziewczęta

2)       1500 m     - chłopcy

      Kat. IV   DOROŚLI   I  MŁODZIEŻ POWYZEJ 16 LAT

                          BIEG GŁÓWNY – 3000  m       - BIEG REKREACYJNY

                          MARSZ NORDIC WALKING – 3000m

 

 

6.Zgłoszenia:

    - kierować na adres: Szkoła Podstawowa w Drzycimiu, ul. Broniewskiego 2,86-140 Drzycim

       - telefonicznie (052) 3317073 lub osobiście w sekretariacie SP Drzycim

       - w dniu zawodów do godz.11.00 w biurze zawodów, SP Drzycim, ul. Broniewskiego 2

       - zapisy do Biegu Głównego oraz Marszu Nordic Walking do dnia 17.05.2017r.

         Osoby, które    zgłoszą chęć udziału w Biegu Głównym oraz Marszu po podanym terminie,

         nie otrzymają  pamiątkowego medalu.

 Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają posiłek regeneracyjny.

 Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc  w kategorii I, II i III z podziałem na dystanse otrzymają

 nagrody  rzeczowe oraz dyplomy.

 Spośród uczestników Biegu Głównego i Marszu Nordic  Walking będą losowane nagrody rzeczowe.  Organizatorzy imprezy „Polska Biega’ oraz sponsorzy biorący udział w biegu i marszu nie mogą brać udziału w losowaniu.

 

7. Szatnie :

   -  zabezpieczone w budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu, ul. Broniewskiego 2,

 

8.  Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator.


9. PROGRAM IMPREZY:
9:30- 11.00 – zapisy, przyjmowanie zgłoszeń
10.55         - oficjalne otwarcie zawodów
11:00         - rozpoczęcie biegów na poszczególnych dystansach  w kategorii  I  (przedszkole)
11:30        - bieg w kategorii II ( szkoła podstawowa)

12:00        - bieg w kategorii III ( gimnazjum)

12:20        - Marsz Nordic Walking  na dystansie 3 km
12.30        - Bieg Główny na dystansie 3 km
13.15        - zakończenie zawodów, rozdanie dyplomów i wręczenie nagród

 

10.  Bieg z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Naszą ambicją jest, aby akcja „Polska Biega” organizowana w Drzycimiu ciągle się rozwijała.  Zapraszamy wszystkich, aby tę sobotę spędzili nieco inaczej, aby przybyli na trasę, wzięli udział w biegach i  wsparli innych biegaczy w ich wysiłku.
Organizacja imprezy finansowana ze środków Gminy Drzycim przeznaczonych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie gminy Drzycim w 2017 roku.

 

 

Projekt i wykonanie: Martin Wnęk