tło ZPO Drzycim

Godło
Zespół Placówek Oświatowych
w Drzycimiu

ul. Broniewskiego 2
86-140 Drzycim
zpodrzycim@interia.pl
sekr.zpodrzycim@gmail.com
(052) 33 17 073
29/10/2017

Pgadanka z policjantami

Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów w szkole i w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych w dniu 19.10.2017 r. odbyło się spotkanie profilaktyczno-edukacyjne
z reprezentantami Posterunku Policji w Osiu. Policjanci odwiedzili uczniów klas I  oraz  oddziały „0”. Dzieci z uwagą i dużym zainteresowaniem wysłuchały krótkiej pogadanki na temat bezpiecznego poruszania się po drodze i zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego. Policjanci mówili także o bezpieczeństwie w życiu codziennym w domu, w szkole oraz podczas zabawy.
 
Projekt i wykonanie: Martin Wnęk