tło ZPO Drzycim

Godło
Zespół Placówek Oświatowych
w Drzycimiu

ul. Broniewskiego 2
86-140 Drzycim
zpodrzycim@interia.pl
sekr.zpodrzycim@gmail.com
(052) 33 17 073
11/11/2017

Ekologiczny październik

Szkoła Podstawowa w Drzycimiu już od 3 lat działa w ogólnopolskim programie  „Moje miasto bez elektrośmieci”. Uczestniczy w nim 3500 placówek i ponad 1200 koordynatorów w całej Polsce. Wspólne cele tego programu to  edukacja ekologiczna dzieci na temat prawidłowego postępowania z elektrośmieciami, przekazanie niezbędnej wiedzy rodzicom, jak i zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego oraz baterii. Zbieranie elektrośmieci i baterii jest bardzo istotnym elementem programu, ponieważ angażuje do działania, mobilizuje społeczność, integruje, daje efekty wspólnych działań. Przy zaangażowaniu całej szkoły, rodziców i społeczności lokalnej można osiągnąć bardzo dobre wyniki.  Za nami właśnie pierwsza w tym roku szkolna zbiórka elektroodpadów. Dzięki nagłośnieniu akcji oraz różnym materiałom promocyjnym udało się zebrać niemal tonę elektrośmieci i 50 kg zużytych baterii. Zostały one odebrane przez firmę „ElektroEko” z Warszawy, trafiły do zakładu przetwarzania, gdzie zostaną poddane procesom odzysku. W ten sposób korzystnie wpływają na ochronę środowiska naturalnego. Biorąc udział w programie „Moje miasto bez elektrośmieci” nasza szkoła korzysta z Funduszu Oświatowego. Stąd właśnie pozyskaliśmy już wiele pomocy szkolnych np. bogate zestawy przyborów plastycznych, plansze edukacyjne, zestaw do nauki ułamków, zestaw tablicowy - przyrządy matematyczne, gry ortograficzne, kompas, nożyczki ozdobne, klocki, zestaw gier planszowych do świetlicy szkolnej, skakanki, a ostatnio również ekologiczne plansze oraz zestaw magnetyczny - budowa człowieka. Zbieramy kolejne punkty, za które będziemy mogli pozyskać bezpłatne pomoce z Katalogu pomocy dydaktycznych. Więcej informacji na temat programu na stronie www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl
 W październiku odbyła się również w naszej szkole zbiórka makulatury. Udało się zebrać  880 kg. Dzięki temu można było zamówić potrzebne materiały papiernicze i plastyczne. Dziękujemy wszystkim, którzy angażują się w nasze akcje ekologiczne: zbiórkę elektrośmieci i baterii, zbiórkę makulatury, plastikowych nakrętek. Kolejne akcje już w kwietniu. Zachęcamy do dalszych działań na rzecz ochrony środowiska.
Projekt i wykonanie: Martin Wnęk