tło ZPO Drzycim

Godło
Zespół Placówek Oświatowych
w Drzycimiu

ul. Broniewskiego 2
86-140 Drzycim
zpodrzycim@interia.pl
sekr.zpodrzycim@gmail.com
(052) 33 17 073
20/01/2018

Lubię tu być...

17 stycznia klasy III brały udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych przez Wdecki Park Krajobrazowy w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być... na zielonym”. Tematem spotkania był: „Wdecki Park Krajobrazowy – na tropie przygody” (dzieci poznały walory przyrodnicze, krajobrazowe i historyczne Wdeckiego Parku Krajobrazowego), a także „Zwierzęta zimą, ślady i tropy zwierząt – jak zwierzęta spędzają zimę, tropy i ślady zwierząt”.
Na koniec zajęć wszyscy uczestnicy otrzymali broszurki utrwalające zdobytą wiedzę.
Projekt i wykonanie: Martin Wnęk