tło ZPO Drzycim

Godło
Zespół Placówek Oświatowych
w Drzycimiu

ul. Broniewskiego 2
86-140 Drzycim
zpodrzycim@interia.pl
sekr.zpodrzycim@gmail.com
(052) 33 17 073
28/01/2018

Stypendia

24 stycznia odbyło się u nas uroczyste wręczanie stypendiów za I semestr. Były to stypendia naukowe i jedno sportowe. Gratulacje dla wszystkich nagrodzonych.
Projekt i wykonanie: Martin Wnęk