tło ZPO Drzycim

Godło
Zespół Placówek Oświatowych
w Drzycimiu

ul. Broniewskiego 2
86-140 Drzycim
zpodrzycim@interia.pl
sekr.zpodrzycim@gmail.com
(052) 33 17 073
02/09/2015

50-lecie Szkoły Podstawowej w Drzycimiu

W życiu każdej szkoły są chwile niezwykłe, które zapadają w pamięci. Takim doniosłym wydarzeniem dla dzieci, rodziców, grona pedagogicznego i pracowników ZPO w Drzycimiu było nadanie imienia Janusza Korczaka oraz obchody 50-lecia szkoły. Uroczystości odbyły się 1 września 2015 roku. Ten jakże uroczysty w życiu szkolnej społeczności dzień rozpoczął się mszą św. W parafialnym kościele. Podczas mszy celebrowanej przez księdza proboszcza Henryka Stoltmanna w asyście księdza proboszcza z Dólska nastąpiło poświęcenie sztandaru szkoły – symbolu wartości; patriotyzmu, honoru, zobowiązania wobec ojczyzny. Następnie za sztandarem niesionym przez Wójta Gminy Drzycim – pana Waldemara Moczyńskiego wszyscy udali się w uroczystym pochodzie do szkoły. Podczas uroczystej akademii pani dyrektor Iwona Różycka powitała przybyłych na jubileusz gości: wójta, starostę, byłych dyrektorów, emerytowanych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Następnie pani dyrektor przypomniała najważniejsze wydarzenia z historii placówki, w której pierwszy dzwonek zabrzmiał 1.09.1965 roku. Pierwszym , długoletnim dyrektorem szkoły a zarazem budowniczym był pan Franciszek Szrajda. W 2003 roku powstał Zespół Placówek Oświatowych, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i przedszkole. Już 50 lat szkoła uczy oraz wszechstronnie rozwija zainteresowania i umiejętności uczniów, którzy poszczycić się mogą licznymi sukcesami w wielu różnych konkursach napawając dumą pedagogów. Niezwykle doniosłym momentem uroczystości było przekazanie przez Wójta Gminy Drzycim, jako fundatora, na ręce pani Dyrektor sztandaru, który następnie wręczyła uczniom placówki. Po czym, na otrzymany sztandar uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie. Zaproszeni goście wielokrotnie w swoich krótkich przemówieniach podkreślali iż chwila nadania imienia to wyjątkowe wydarzenie, a wybrany patron to człowiek niezwykłej wartości – twórca uniwersalny, każdy znajdzie w nim wzorzec do naśladowania. Dla upamiętnienia tej uroczystości gości podarowali miłe niespodzianki, wśród których znalazły się lektury do szkolnej biblioteki. Wiele emocji i wzruszenia wywołał montaż słowno – muzyczny, w którym uczniowie przybliżyli sylwetkę oraz dorobek patrona – Janusza Korczaka, zwanego Starym Doktorem, którego życie przepełnione było miłością do dzieci, twórczością literacką i pracą pedagoga. Oprawa muzyczna w wykonaniu szkolnego chóru Crescendo wpłynęła na podniosłą atmosferę, by nasza uroczystość zapadła w pamięci jej uczestników. Goście upamiętnili swój pobyt poprzez wpisanie się do Księgi Pamiątkowej Szkoły. Zostali również zaproszeni do zwiedzania szkoły i obejrzenia przygotowanych na tę okoliczność wystaw. Aby ułatwić „podróż sentymentalną” w przeszłość, przygotowano liczne ekspozycje, prezentacje multimedialne, wystawy prac uczniów. Szczególnym powodzeniem wśród zwiedzających cieszyły się stare kroniki, a także pamiątkowe zdjęcia. Ukoronowaniem tej sentymentalnej wędrówki po szkolnych korytarzach był smaczny poczęstunek, przygotowany dzięki sponsorom: Zakład Masarski Wilkowski - Różycki; Przetwórstwo Rolno – Spożywcze G. i W. Oleśniewicz; Wyroby Drobiarsko – Masarskie Marek Domisch. Przy suto zastawionym stole goście snuli wspomnienia i prowadzili miłe pogawędki. Jubileusz szkoły i nadanie imienia ZPO to niezapomniana uroczystość, nadająca rangę w środowisku szkolnym, tworząca tradycję, ceremoniał.

(zdjęcia w zakładce "galeria")

Projekt i wykonanie: Martin Wnęk