tło ZPO Drzycim

Godło
Zespół Placówek Oświatowych
w Drzycimiu

ul. Broniewskiego 2
86-140 Drzycim
zpodrzycim@interia.pl
sekr.zpodrzycim@gmail.com
(052) 33 17 073
03/12/2015

Akcja elektrośmieci

Akcja  Elektrośmieci


    Szkoła Podstawowa w Drzycimiu aktywnie realizuje program „ Moje miasto bez eklektrośmieci” organizując, przy współpracy z Urzędem Gminy oraz ZGK w Drzycimiu, zbiórki  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Otrzymane kupony Funduszu Oświatowego przeliczone na punkty mogą być wymieniane na pomoce dydaktyczne. Dzięki zaangażowaniu wielu mieszkańców naszej gminy udało nam się już dotychczas zebrać ok. 8 ton elektrośmieci. W ramach Funduszu Oświatowego szkoła otrzymała od organizatora ElektroEko bezpłatne pomoce szkolne: zestaw przyborów plastycznych, plansze edukacyjne  „ Kolorowy rok”, koła ułamkowe oraz gry ortograficzne.
W ramach  programu prowadzone są zajęcia edukacyjne w klasach trzecich. Zajęcia te przybliżają problem utylizacji elektrośmieci, a także segregacji odpadów i potrzeby ochrony środowiska naturalnego.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w tę akcję.
 Liczymy na dalsze wsparcie!

Jednocześnie przypominamy, że elektrośmieci to wszystkie niepotrzebne zużyte sprzęty na prąd lub na baterie. Są to odpady niebezpieczne i nie wolno ich wyrzucać do śmietnika czy do lasu. Grozi za to kara grzywny do 5000 zł.
Dzięki naszej akcji zużyte telewizory, lodówki, drukarki, telefony, zabawki trafiają tam, gdzie jest ich miejsce, czyli do ponownego przetwarzania. Nie zanieczyszczają i nie zatruwają naszego środowiska.
Elektrośmieci można oddać do punktu zbierania przy Oczyszczani ścieków ( w każdą sobotę od godz. 10 do 12 ) lub podczas organizowanych zbiórek w szkole.

( zdjęcia w zakładce "galeria")

Projekt i wykonanie: Martin Wnęk