tło ZPO Drzycim

Godło
Zespół Placówek Oświatowych
w Drzycimiu

ul. Broniewskiego 2
86-140 Drzycim
zpodrzycim@interia.pl
sekr.zpodrzycim@gmail.com
(052) 33 17 073
27/04/2016

Polska biega

DNIA 22.05.2016r.(NIEDZIELA) o godz. 14.00  W  DRZYCIMIU ODBĘDZIE SIĘ BIEG W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI „ POLSKA BIEGA”
PATRONAT MEDIALNY –„CZAS ŚWIECIA”
 
Do udziału w imprezie zapraszamy zarówno doświadczonych biegaczy, jak i tych początkujących, oraz całe rodziny i wszystkich, którzy chcą spędzić majową sobotę bawiąc się dobrze na świeżym powietrzu! Bieg ma na celu popularyzację biegania wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, jako najprostszej i najskuteczniejszej formy rekreacji. Bieg Główny na dystansie 3 km przeznaczony jest dla wszystkich chętnych, którzy zechcą włączyć się do wspólnego biegania. Bieg ten ma charakter rekreacyjny. W tym roku odbędzie się również Marsz Nordic Walking na dystansie 3 km.
       Akcja „ POLSKA BIEGA ‘’ w Drzycimiu  organizowana będzie  po raz  VIII.
Biuro zawodów czynne w dniu 22.05.2016r. od godz. 12.30 do 15.30 przy ul. Broniewskiego 2 (zapisy do Biegu Głównego i Marszu Nordic Walking do dnia 18.05.2016r. pod nr tel. 0523317073 lub 600914303). Osoby, które zgłoszą swój udział w Biegu Głównym i Marszu po podanym terminie, nie otrzymają pamiątkowego medalu.
 
Program zawodów:
14.00   biegi Przedszkolaków
14.30   biegi  uczniów Szkoły Podstawowej
15.00   biegi uczniów Gimnazjum
15.20  Marsz Nordic Walking – 3 km
15.30   BIEG GŁÓWNY – REKREACYJNY- 3 km
ok. 16.15 Zakończenie imprezy „POLSKA BIEGA”, wręczenie nagród, medali , dyplomów.
Organizacja imprezy finansowana ze środków Gminy Drzycim, przeznaczonych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie gminy Drzycim w 2016 roku.
UWAGA:
- każdy uczestnik Biegu Głównego oraz Marszu Nordic Walking otrzyma pamiątkowy medal oraz pakiet startowy,
- dla wszystkich uczestników zawodów posiłek regeneracyjny,
- zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
Szczegółowy program zawodów oraz regulamin biegu na stronie:
- www.drzycim.pl
- www.zpodrzycim.pl
- zgłoszenia do pobrania ze strony – www.polskabiega.sport.pl
 
REGULAMIN BIEGU W RAMACH AKCJI „ POLSKA BIEGA 2016”
PATRONAT MEDIALNY- CZAS ŚWIECIA
1. Cel imprezy:
     - popularyzacja masowej aktywności ruchowej,
     - rozwijanie ducha walki współzawodnictwa,
     - wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek ze środowiska lokalnego,
     - promocja gminy Drzycim,
     - propagowanie biegania, jako najprostszej farmy ruchu, doskonalenia fizycznego oraz poprawy  
       stanu zdrowia

2 .Organizatorzy:
     - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Maxus” Drzycim
     - Szkoła Podstawowa w  Drzycimiu

3.Termin i miejsce:
    - 22.05.2016r. (niedziela), od godz. 14.00
    - start i meta wszystkich biegów  oraz marszu:
      przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu, ul. Broniewskiego 2

 4. Warunki uczestnictwa:
   - biegi dla dzieci przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjów oraz Bieg Główny maja charakter
     otwarty,
   - w Biegu Głównym prawo udziału mają kobiety i mężczyźni –rocznik 1999 i starsi,
   - w Marszu Nordic Walking prawo udziału mają kobiety i mężczyźni – rocznik  1999 i starsi nie   biorący   udziału w Biegu Głównym ,
   - aktualne zezwolenie lekarskie na udział w biegach długodystansowych,
   - każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność co potwierdza złożeniem podpisu    
     pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu. Imienne zgłoszenia (okazanie dokumentu    
     tożsamości) do poszczególnych biegów, z podaniem roku urodzenia, należy przedłożyć ,
     organizatorowi w dniu zawodów na pół godziny przed rozpoczęciem biegów,
   - osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu oraz marszu za pisemną zgodą rodziców
     lub  prawnych  opiekunów,  
   - warunkiem uczestnictwa w imprezie jest dokonanie zgłoszenia ,
   - uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani ,
   - zorganizowane grupy szkolne biorą udział w zawodach pod opieką nauczyciela

5. Klasyfikacja indywidualna:
•     KATEGORIE WIEKOWE:
      Kat. I  Przedszkole
1)    60 m  - rocznik 2011 i młodsi
2)    100m – rocznik 2009 i 2010
       Kat. II      Szkoła Podstawowa
1)    200 m   - rocznik 2007/2008
2)    400 m   - rocznik 2005/2006
3)    600 m   - rocznik 2003/2004 dziewczęta
4)    800 m   - rocznik 2003/2004 chłopcy
      Kat. III     Gimnazjum
1)    1200 m     -dziewczęta
2)    1500 m     - chłopcy
      Kat. IV   DOROŚLI   I  MŁODZIEŻ POWYZEJ 16 LAT
                          BIEG GŁÓWNY – 3000  m       - BIEG REKREACYJNY
                          MARSZ NORDIC WALKING – 3000m
6.Zgłoszenia:
    - kierować na adres: Szkoła Podstawowa w Drzycimiu, ul. Broniewskiego 2,86-140 Drzycim
       - telefonicznie (052) 3317073 lub 600914303
       - w dniu zawodów do godz.13.45 w biurze zawodów, SP Drzycim, ul. Broniewskiego 2
       - zapisy do Biegu Głównego oraz Marszu Nordic Walking do dnia 18.05.2016r.
         Osoby, które zgłoszą chęć udziału w Biegu Głównym oraz Marszu po podanym terminie, nie otrzymają  pamiątkowego medalu.

 Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają posiłek regeneracyjny.
 Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc  w kategorii I, II i III z podziałem na dystanse otrzymają
 nagrody  rzeczowe oraz dyplomy.
 Spośród uczestników Biegu Głównego i Marszu Nordic  Walking będą losowane nagrody rzeczowe.  Organizatorzy imprezy „Polska Biega’ oraz sponsorzy biorący udział w biegu i marszu nie mogą brać udziału w losowaniu.

7. Szatnie :
   -  zabezpieczone w budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu, ul. Broniewskiego 2,

8.  Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator.

9. PROGRAM IMPREZY:
12:30- 13:45 – zapisy, przyjmowanie zgłoszeń
13:55         - oficjalne otwarcie zawodów
14:00         - rozpoczęcie biegów na poszczególnych dystansach  w kategorii  I  (przedszkole)
14:30        - bieg w kategorii II ( szkoła podstawowa)
15:00        - bieg w kategorii III ( gimnazjum)
15:20        - Marsz Nordic Walking  na dystansie 3 km
15.30        - Bieg Główny na dystansie 3 km
16.15        - zakończenie zawodów, rozdanie dyplomów i wręczenie nagród

10.  Bieg z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Naszą ambicją jest, aby akcja „Polska Biega” organizowana w Drzycimiu ciągle się rozwijała.  Zapraszamy wszystkich, aby tę niedzielę spędzili nieco inaczej, aby przybyli na trasę, wzięli udział w biegach i  wsparli innych biegaczy w ich wysiłku. Wszystkie formy motywacji mile widziane, im barwniej i głośniej, tym lepiej.
Razem uczestniczmy w tym wydarzeniu!!!

                                                                         


 
Projekt i wykonanie: Martin Wnęk