tło ZPO Drzycim

Godło
Zespół Placówek Oświatowych
w Drzycimiu

ul. Broniewskiego 2
86-140 Drzycim
zpodrzycim@interia.pl
sekr.zpodrzycim@gmail.com
(052) 33 17 073

Elektrośmieci

Program edukacyjny „ Moje miasto bez elektrośmieci”

            Szkoła Podstawowa w Drzycimiu przystąpiła do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „ Moje miasto bez elektrośmieci”. Program ten ma na celu podnoszenie świadomości ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE).
             Uczniowie z klasy IIIa i IIIb oraz z kółka przyrodniczo – ekologicznego brali udział w zajęciach dydaktycznych dotyczących elektrośmieci. Wykorzystując bezpłatne materiały edukacyjne, dostarczone szkole, przeprowadzono aktywną promocję zbiórki zużytego sprzętu: zamieszczono informację na stronie internetowej szkoły, porozwieszano plakaty na miejscowych tablicach ogłoszeń, wykonano też gazetki szkolne, wystawki, na zebraniach przekazano ulotki rodzicom, z Urzędu Gminy wysłano sms-y, również w kościele zachęcono mieszkańców do akcji zbiórki. Przez 2 dni: 28 i 29 stycznia 2015r. udało się zebrać imponującą ilość ( ponad 2,5 tony) niepotrzebnych sprzętów elektrycznych i elektronicznych, za które szkoła otrzyma pomoce szkolne. Następną taką akcję planuje się zorganizować w kwietniu ( 23 i 24 IV). Najważniejszą ideą w tym projekcie jest wyrabianie wśród lokalnej społeczności właściwych nawyków ekologicznych. Zbieramy, więc elektrośmieci, by nie zanieczyszczały środowiska naturalnego, w który żyjemy. Więcej informacji o programie na stronie www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl

 

 

 

 

Wracaj
Projekt i wykonanie: Martin Wnęk