tło ZPO Drzycim

Godło
Zespół Placówek Oświatowych
w Drzycimiu

ul. Broniewskiego 2
86-140 Drzycim
zpodrzycim@interia.pl
sekr.zpodrzycim@gmail.com
(052) 33 17 073

“Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala,

nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje,

nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje,

przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil”

 

 

 

Janusz Korczak
Od 1 września 2003 r. istnieje ZPO, w skład którego wchodzi Publiczne Przedszkole. Aktualnie są w nim 4 grupy: dwie "0", grupa 3-latków i 4-latków. Wychowujemy dbając o wszechstronny rozwój dzieci emocjonalny, intelektualny, fizyczny i społeczny. Naszym głównym celem jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze  środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym. Rozwijamy postawy twórcze u dzieci: stosujemy aktywne metody pracy, umożliwiamy kontakt ze sztuką, tworzymy indywidualne warunki rozwoju, wyrabiamy u dzieci chęć poszukiwania własnej drogi w myśleniu i działaniu, wzmacniamy mocne strony dzieci, rozwijamy ich talenty, wzmacniamy rodzinne więzi i włączamy rodziców do procesu wychowawczego.
Projekt i wykonanie: Martin Wnęk