tło ZPO Drzycim

Godło
Zespół Placówek Oświatowych
w Drzycimiu

ul. Broniewskiego 2
86-140 Drzycim
zpodrzycim@interia.pl
sekr.zpodrzycim@gmail.com
(052) 33 17 073

Samorząd uczniowski

Cele i działania SU w naszej szkole:

- aktywizowanie życia społecznego w szkole,

- kształtowanie umiejętności planowania działalności i współpracy oraz organizowania spędzania wolnego czasu,

- uczenie się samodzielności, aktywności i organizacji życia kulturalnego w szkole i środowisku,

- praca nad efektywnym współdziałaniem w zespole,

- rozwijanie przynależności do społeczności szkolnej.

Dodatkowo zadaniem SU jest:

- włączanie sie w akcje charytatywne organizowane przez instytucje pozaszkolne,

- kultywowanie i wzbogacanie tradycji,

- organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej,

- współorganizacja i przeprowadzanie różnych imprez organizowanych na terenie szkoły zgodnie

z kalendarzem (apele, akademie patriotyczne, dyskoteki, bale karnawałowe),

- promowanie szkoły w środowisku lokalnym,

- organizowanie czasu wolnego w formie artystycznej, rozrywkowej, kulturalno-oświatowej.

W roku szkolnym 2016/2017 rolę przewodniczącego SU pełni Mateusz Wróbel (VIA), zastępcą jest Maja Ostrowska (VIA), funkcję sekretarza pełni Joanna Renkiewicz (VIA).

 

 

Wracaj
Projekt i wykonanie: Martin Wnęk