Akcje sprzątaniaUczniowie biorą udział nie tylko we wrześniowiej "Akcji Sprzątania Świata", ale rówznież organizujemy w miarę potrzeb akcje sprzątania najbliższego terenu wokół szkoły.