Program Zużyte BaterieCo roku organizujemy konkurs międzyklasowy na największą ilość zebranych baterii. Poszczególne klasy starają się wypaść jak nalepiej, uczą się "Zdrowej rywalizacji". Na koniec roku szkolnego zwycięska klasa zostaje wyróżniona i nagrodzona drobnymi upominkami i słodyczami. Przez tego typu działania zwiększa się świadomość proekologiczna, szczególnie dzieci młodszych, gdyż przez czynne uczestnictwo w akcji zbiórki zużytych baterii, uczą się dbać o własne środowisko. Widać również duże zaangażowanie rodziców, krewnych, którzy pomagają zbierać swoim dzieciom surowce wtórne. Do akcji zbiórki zużytych baterii przyłączyła się także sąsiadująca ze szkołą placówka - przedszkole oraz gimnazjum w Gródku, a także Urząd Gminy Drzycim. Współpraca z REBA układa się bardzo dobrze, coraz więcej baterii udaję nam się zebrać. Dotychczas wspólnymi siłami zebraliśmy ok 1000kg zużytych baterii. Uczymy się w ten sposób zasad ekologii.
Więcej informacji na temat akcji ekologicznych w naszej szkole znajduję się na stronie www.klubynaszejziemi.pl