Laboratoria Przyszłości


 

 

 

 

Komunikt prasowy - Laboratoria Przyszłości (kliknij) 

 

O programie - Laboratoria Przyszłości (kliknij)

 

 

Nasza szkoła w roku szkolnym 2021/22 przystapiła do projektu „Laboratoria Przyszłości”. Jest to program edukacyjny finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Misją „Laboratoriów Przyszłości” jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.
 
 
Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.
 
 
https://www.gov.pl/web/laboratoria/o-programie2
 
Celem programu rządowego jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Laboratoria Przyszłości koncentrują się na umiejętnościach matematycznych, naukach przyrodniczych, technologii i inżynierii, co wpłynie na wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny w naszym kraju. W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. 
 
 
Nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 75 900 zł na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju praktycznych umiejętności naszych uczniów. Część wyposażenia była tzw. podstawowa, wymagana, pozostałe przedmioty do zakupu mogliśmy wybrać z listy, którą opublikowano w programie.     
 
 
https://www.gov.pl/web/laboratoria/katalog-wyposazenia2
 
W ramach dofinansowania zakupiliśmy: 
1) wyposażenie do pracowni technicznej: stoły i meble warsztatowe, 
2) narzędzia : wyposażone skrzynki oraz elektronarzędzia: wiertarki kolumnowe oraz akumulatorowe
3) maszyny do szycia
4) zestawy konstrukcyjne dla dzieci do pracy na lekcjach
5) mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami
6) drukarka 3D oraz laptop
7) sprzęt do zajęć multimadialnych: aparat fotograficzny, kamerę oraz statyw, mikrofon kierunkowy, oświetlenie do realizacji nagrań, 
8) robot edukacyjny BOTLEY z akcesoriami
 
Doposażenie szkoły w nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne pozwoli na uatrakcyjnienie dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy oraz zdobycie praktycznych umiejętności przez uczniów. Będą oni mogli uczyć się współpracy zespołowej poprzez kreatywność, interdyscyplinarność i wspólne rozwiązywanie zadań. Jednocześnie będą odkrywać ukryte talenty, rozwijać kompetencje w przyszłości w zakresie nauk przyrodniczych, robotyki, technologii i inżynierii.
 
 
.........................................................................................................................................................................................
 
Zaczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim uruchomiliśmy nowe wyposażenie, które zakupiliśmy w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości. Mamy drukarkę 3D, studio multimedialne, nowego robota do zajęć na informatyce oraz całe umeblowanie i nowe elektronarzędzia w pracowni technicznej. Od tego roku szkolnego dzieci będą pracować praktycznie zgodnie z zaleceniami, określonymi w podstawie programowej. Nowa pracownia przybliża dzieciom warunki pracy z przyszłości, z jakimi się mogą zetknąć.

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................................................................................................................................................................................

 

Pracownia techniczna przygotowana do pracy: imadła zamocowane, zestawy dla uczniów rozpakowane i przydzielone, skrzynki z narzędziami uporządkowane, wiertarki skręcone....
 
Teraz tylko wprowadzenie i omówienie zasad BHP czyli bezpiecznego obchodzenie się narzędziami ręcznymi oraz obsługi wiertarki i pozostałych elektronarzędzi.

 

 

 

 

 

 

 

..................................................................................................................................................................................................

 

Realizacja programu "Laboratoria Przyszłości"