Aktualności


10/09/2019

„ Lubię tu być... na zielonym!”

W czwartek (5 września) w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Przysieku k/Torunia odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkurs „Ekologiczny edukator szkolny – II edycja 2019”. Organizatorem wydarzenia był Urząd Marszałkowski w Toruniu. Na konkurs wpłynęło ponad 100 prac z kilkudziesięciu szkół  województwa kujawsko-pomorskiego. Zadaniem konkursu było podejmowanie proekologicznych działań na rzecz lokalnej społeczności. Uczniowie - Ekoliderzy przygotowywali projekty związane z ochroną środowiska i walorami przyrodniczymi obszarów chronionych naszego województwa. Szkoły, które zaklasyfikowały się do konkursu, otrzymały granty w wysokości 650 zł na  realizację działań i wykonanie pracy konkursowej. Naszą szkołę reprezentował Ekolider Janek Otlewski z klasy Vb.  Wykonał on kronikę oraz prezentację multimedialną, w której udokumentował  szereg działań ekologicznych przeprowadzonych, razem z  EKODRUŻYNĄ,  w ubiegłym roku szkolnym. Przygotowano m.in. rożne gry ekologiczne, przeprowadzono zajęcia na temat segregacji odpadów z wykorzystaniem aktywnego zestawu klasowego oraz spotkania z Zielonym Edukatorem, zaprezentowano apel ekologiczny dla uczniów naszej szkoły, zorganizowano wiosenną akcję sprzątania najbliższej okolicy. Podczas uroczystej gali na uczestników czekały liczne atrakcje oraz poczęstunek.
Choć nie udało się zdobyć głównych nagród – rowerów,  sukcesem był sam udział szkoły w tak ważnym projekcie ekologicznym. Wszyscy uczestnicy projektu oraz opiekunowie działań Ekoliderów otrzymali upominki z rąk Pani Dyrektor Departamentu Środowiska Małgorzaty Walter.