Aktualności


31/10/2019

Pasowanie na Czytelnika

31 października uczniowie klas V a, V b oraz VII a, z okazji pasowania na czytelnika biblioteki szkolnej, przygotowali dla klasy pierwszej krótki występ pt. " Książki witają nowych czytelników". Wystąpili Olga Pukownik jako uczennica I, Wiktoria Blachowska jako uczennica II, Dominika Bielaszewska - książka I, Piotr Zalewski - książka II i Dominika Belaszewska - książka III. W trakcie inscenizacji dzieci odgadywały zagadki dotyczące różnych bajek i zostawały nagradzane słodyczami. Starsi koledzy po odebraniu przyrzeczenia, dotyczącego właściwego obchodzenia się z książkami, obdarowali pierwszaków słodyczami.