21/05/2020

Konsultacje

Od dnia 25 maja będą organizowane w szkole konsultacje dla uczniów klas VIII. Wyznaczone dni - wtorki i czwartki od godz. 8.00 do 12.30 z dojazdami. Konsultacje są dobrowolne, jednak trzeba zgłosić chęć uczestniczenia w nich.
 
Od 1 czerwca, zgodnie z zarządzeniem, startują konsultacje dla uczniów pozostałych klas, według następującego haromonogramu:
- poniedziałki - klasy IV i V
- środy - klasy VI
- piątki - klasy VII
Zajęcia zaczynają się zawsze o 8.00 i trwają do 12.30.
 
W związku z powyższym istnieje również możliwość zorganizowania dowozu dla uczniów, których rodzice podpiszą zgodę na udział w zajęciach specjalistycznych (rewalidacja, indywidualna terapia logopedyczna).
Warunkiem uczestniczenia w każdym rodzaju zajęć jest podpisanie i dostarczenie do szkoły zgody rodzica na udział w zajęciach. 
 
Poniżej skan zgody do wydrukowania.
 
zgoda str.1 - pobierz tutaj
zgoda str.2 - pobierz tutaj