13/01/2021

Powrót do szkoły klas I-III

Drodzy uczniowie  klas I-III, Szanowni Rodzice

 

   Z prawdziwą radością informujemy, że od dnia 18.01.2021r. rozpoczynamy naukę w szkole. Zajęcia będą odbywały się zgodnie z planem lekcji, który obowiązywał przed nauką zdalną.

    Zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS z dnia 11.01.2021r., przypominamy:

1) do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych;

2) uczeń na terenie szkoły w przestrzeni wspólnej chodzi w maseczce, w którą wyposaża go rodzic;

3) obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie i dezynfekcja rąk (bezwzględnie po przyjściu do szkoły), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Szczegółowe wytyczne umieszczone są w załączniku.

 

                                                                          Serdecznie pozdrawiam do zobaczenia w szkole

                                                              Dyrektor ZPO mgr Iwona Różycka

 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS - informacja pdf