24/11/2021

Składka na Radę Rodziców

Składka na ten rok szkolny wynosi 50 zł i jest przeznaczona na:
- słodkości na rozpoczęcie klas I
- upominki na pasowanie pierwszaków
- Mikołajki
- napoje na bal karnawałowy
- Dzień Dziecka
- nagrody na Dzień Patrona
- książki na zakończenie roku szkolnego
oraz inne ważne rzeczy jak rozbudowa radiowęzła, czy ławki na boisko.
 
Wpłaty można dokonywać na konto Rady Rodziców przy ZPO w Drzycimiu na numer:
75 8169 1029 0000 0954 2000 0010
w tytule podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.