29/05/2024

Dzień Dziecka aktywnie

Niewątpliwie jednym z ulubionych dni w roku dla dzieci to Dzień Dziecka. Tego dnia uczniowie naszej szkoły nie mogli zapomnieć o wielkim przyjacielu dzieci, naszym patronie – Januszu Korczaku. Z tej okazji uczniowie klas IV – VIII wzięli udział w grze terenowej. Jej celem było wykonanie 10 zadań, podczas których uczniowie mogli wykazać się wiedzą na temat życia i twórczości Janusza Korczaka, uzdolnieniami plastycznymi, kreatywnością, umiejętnościami logicznego myślenia. Należało między innymi wykonać portret dziecka z patyków czy laurkę dla Janusza Korczaka wykorzystując znalezione dary natury. Wynik w tych pojedynkach nie był najważniejszy, liczyła się jedynie dobra zabawa i zaangażowanie. Tym właśnie oraz chęcią udziału w zabawie, dzieci udowodniły, że można wspaniale się bawić nie tylko w świecie wirtualnym.