20/06/2024

Eko-szkoła

EkoSzkoła to ogólnopolski projekt edukacyjny, który ma kształtować ekologiczną świadomość młodego pokolenia. W ramach projektu, zgłoszone placówki musiały zrealizować zadania projektowe w 10 obowiązkowych zakresach tematycznych: Czysta i dostępna woda; Zdrowe i czyste powietrze; Przeciwdziałanie zmianom klimatu; Odnawialne źródła energii; Ekologiczny transport i podróże; Zielona przestrzeń wokół; Ochrona bioróżnorodności; Zdrowa i ekologiczna żywność; Odpowiedzialna konsumpcja; Gospodarowanie odpadami.
Wśród 233 placówek nasza szkoła spełniła wszystkie wymagania formalne, bardzo mocno angażując się w zaplanowane ekologiczne działania i zdobyła zaszczytny tytuł    EKOSZKOŁY 2024.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu.