tło ZPO Drzycim

Godło
Zespół Placówek Oświatowych
w Drzycimiu

ul. Broniewskiego 2
86-140 Drzycim
zpodrzycim@interia.pl
sekr.zpodrzycim@gmail.com
(052) 33 17 073

Nauczyciele

Nasza placówka na dzień dzisiejszy zatrudnia 34 nauczycieli oraz 14 pracowników obsługi. Mamy trzech polonistów, dwóch matematyków, dwóch przyrodników, dwóch anglistów, historyka, germanistę, nauczyciela plastyki i muzyki, techniki, informatyki, dwóch katachetów,dwóch nauczycieli od wychowania fizycznego, pedagoga, logopedę oraz nauczycieli nauczania początkowego, wychowania przedszkolnego i w bibliotece.

 

Wracaj
Projekt i wykonanie: Martin Wnęk