Opłaty


RADA RODZICÓW

 

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 50 zł.
 
Wpłat można dokonywać na konto Rady Rodziców przy ZPO w Drzycimiu.
 
Numer konta bankowego: 75 8169 1029 0000 0954 2000 0010.
W tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

 

 

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE W SZKOLE I PRZEDSZKOLU

 

Informujemy, iż od września płatności za obiady szkolne oraz wyżywienie i opłaty przedszkolne dokonywane będą na konto bankowe.

 

Kwota za obiady szkolne co miesiąc podana będzie w zakładce ogłoszenia w dzienniku elektronicznym Librus. Informacja o wysokości  opłaty za przedszkole będzie wysyłana na początku miesiąca wiadomością sms do rodzic6w.

 

 

Numer konta: 03 8169 1029 0040 0259 2000 0020

 

Nazwa banku: BS Osie oddział Drzycim

 

Tytuł: Imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc za jaki  dokonywana jest wpłata

 

Płatności należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca.