Opłaty


RADA RODZICÓW

 

Dobrowolna skłądka na Radę Rodziców - 30 zł. Wpłat można dokonywać na konto Rady Rodziców przy ZPO w Drzycimiu. Numer konta bankowego:

75 8169 1029 0000 0954 2000 0010. W tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.