Opłaty


 

Informacja dla rodziców ,którzy złożyli deklarację na korzystanie z obiadów od dnia 11 września 2023 r. Opłata za wrzesień wynosi 75,00 zł ( 15 dni x 5,00 zł ) Proszę o wpłatę powyższej kwoty na konto podane w deklaracji do dnia 15 września 2023 r. 

 

...............................................................................................................................................................................................

 
INFORMACJA
 
Na podstawie aneksu nr 1 z dnia 11 stycznia 2023 r. do porozumienia zawartego w dniu 14 lutego 2022 roku, pomiędzy Wójtem Gminy Drzycim, a Dyrektorem Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z wyżywienia w Zespole Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu, informujemy, iż zmianie ulega odpłatność za posiłki.
 
 

 

Od 01.02.2023 r.:

 

 

1. Wyżywienie przedszkolne:

 

a) śniadanie – w wysokości 2,30 zł

 

b) obiad – w wysokości: 5,00 zł

 

c) podwieczorek – w wysokości 2,00 zł

 

 

 

2. Obiad szkolny: 5,00 zł

 

 

ANEKS DO ZARZĄDZENIA - PDF

 

...............................................................................................................................................................

 

RADA RODZICÓW

 

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 50 zł.
 
Wpłat można dokonywać na konto Rady Rodziców przy ZPO w Drzycimiu.
 
Numer konta bankowego: 75 8169 1029 0000 0954 2000 0010.
W tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

 

 

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE W SZKOLE I PRZEDSZKOLU

 

Informujemy, iż od września płatności za obiady szkolne oraz wyżywienie i opłaty przedszkolne dokonywane będą na konto bankowe.

 

Kwota za obiady szkolne co miesiąc podana będzie w zakładce ogłoszenia w dzienniku elektronicznym Librus. Informacja o wysokości  opłaty za przedszkole będzie wysyłana na początku miesiąca wiadomością sms do rodzic6w.

 

 

Numer konta: 03 8169 1029 0040 0259 2000 0020

 

Nazwa banku: BS Osie oddział Drzycim

 

Tytuł: Imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc za jaki  dokonywana jest wpłata

 

Płatności należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca.

 

...................................................................................................................................................................................

UWAGA !!!!

 

Opłata za obiady za miesiąc wrzesień 2022 wynosi 60 zł (15 dni x 4 zł). Płatne do 10.09.2022 r.

 

Numer konta: 03 8169 1029 0040 0259 2000 0020
Nazwa banku: BS Osie oddział Drzycim
Tytuł: Imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc za jaki dokonywana jest wpłata

Obiady wydawane będą od dnia 12.09.2022 r. (poniedziałek), po wcześniejszym zaksięgowaniu wpłaty na koncie.

 

..............................................................................................................................................................................................

ODLICZENIE OPŁATY ZA POSIŁEK NA NOWY ROK SZKOLNY

 

Zgodnie z zarządzeniem dyrektora nr 21 na rok szkolny 2021/2022 z dnia 24.02.2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z wyżywienia, w celu odliczenia opłaty za posiłek, nieobecność ucznia, która trwa minimum 3 dni w ciągłości należy zgłosić we wiadomości SMS na numer 696 301 906.

 

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE POSIŁKÓW