Koła zainteresowań


  
MUKS „Maxus” Drzycim

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „ Maxus” Drzycim  został założony w listopadzie 2008 r. Klub jest stowarzyszeniem zrzeszającym dzieci i młodzież z Gminy Drzycim, nauczycieli i sympatyków sportu . Inicjatywą do założenia Klubu było zainteresowanie jak największej ilości młodzieży aktywnością ruchowa oraz czynnym spędzaniem czasu wolnego.

Celem Klubu jest :

 1. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży na terenie działania Klubu
   oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.
 2. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej.
 3. Integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na
   terenie swojego działania.

Od momentu powstania Klubu pragniemy, aby sport stał się drogą kształtowania zdrowia, realizacji pasji, która pomaga wypoczywać, bawić się, przeżywać radość i cieszyć się z nabywania nowych i doskonalenia posiadanych umiejętności sportowych. Działania Klubu skoncentrowane są w następujących obszarach:
1.    Praca  z dziećmi  w sekcjach : lekkoatletyka, piłka siatkowa i tenis stołowy.
2.    Udział w zawodach sportowych.
3.    Pozyskiwanie środków na działalność statutową Klubu.
4.    Organizacja imprez sportowych na terenie gminy Drzycim.

       Cyklicznie organizowane są:

•    szkolne turnieje w różnych dyscyplinach sportowych
•    Zimowy Turniej Tenisa Stołowego
•    impreza  „Polska Biega”
•    „Święto sportu szkolnego”
•    wyjazdy na basen dla zawodników Klubu oraz dzieci z gminy Drzycim
•    wyjazdy na Czwartki LA , Trójbój La, Czwórbój La, Biegi Oskie

   Działalność Klubu finansowana jest przez Gminę Drzycim oraz sponsorów. Dzięki uzyskanym funduszom Klub ma możliwość rozwijania się nie tylko sportowo, ale i organizacyjnie, tworząc zawodnikom coraz lepsze warunki rozwoju.


 
 
Klub Melomana
 
Uczniowie naszej szkoły od wielu lat uczestniczą w wyjazdach do Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Poznawanie dorobku muzycznego wielkich kompozytorów  z Polski i świata prezentowane  w bydgoskiej filharmonii, posiadającej jedną z najlepszych akustyk w Europie jest dla dzieci przeżyciem estetycznym i kulturalnym. Systematycznie gromadzone  w Kronice Melomana dedykacje i wpisy znakomitych solistów, stanowią cenną pamiątkę. Od kilku lat grupa uczniów zainteresowanych muzyką i koncertami spotyka się cyklicznie w ramach działalności Klubu Melomana. Dzieci same przygotowują prezentacje/koncerty muzyczne o zróżnicowanej tematyce i strukturze, a następnie uczą się analizować dzieła, wyrażać swoje opinie.  
30 września 2015r. w ramach 53. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego (pt. „Europejskie dziedzictwo: Chopin, Paderewski, Górecki, Penderecki”) grupa ok. 40 młodych melomanów z naszej szkoły uczestniczyła w wyjeździe do Torunia na autorski koncert muzyki Mikołaja Góreckiego (syna Henryka Mikołaja Góreckiego) w wykonaniu Patrycji Piekutowskiej-jednej z najlepszych polskich skrzypaczek, Tomasza Strahla-najmłodszego w Polsce profesora klasy wiolonczeli. Po koncercie uczniowie naszej szkoły mieli możliwość spotkania zarówno z kompozytorem jak i wykonawcami. Każdy Meloman z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki (1 października) otrzymał smycz z logo FP oraz słodki upominek. (na zdjęciach grupa Młodych Melomanów z Patrycją Piekutowską/na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego po koncercie).  
W najbliższym czasie wybieramy się na koncert muzyki  W. A. Mozarta i L. van Beethovena (w listopadzie), tradycyjne polskie kolędy (w grudniu).
W minioną sobotę 24 października chórzyści i melomani z Drzycimia odwiedzili muzyczny plac zabaw w parku Kochanowskiego położonego między Szkoła Muzyczną, Akademią Muzyczną a Filharmonią Pomorską w Bydgoszczy. Uczniowie tworzyli własne kompozycje z wielką radością i energią grając na ksylofonach, metalofonach,  dzwonach rurowych, marimbie i innych muzycznych  konstrukcjach.
 
 
 Polubić szachy
 
W tym roku nasi uczniowie zainteresowali się grą w szachy. Wszystko za sprawą świeckiego klubu szachowego, który odwiedził naszą szkołę i zachęcił dzieci do wzięcia udziału w zajęciach. Obecnie nasi mali gracze biora juz udziały w turniejach szachowych, organizowanych w róznych szkołach.