Koła zainteresowań


Kółko biologiczne (klasy V i VIII)
 
Szkolne koło biologiczne skupia uczniów szczególnie zainteresowanych naukami biologicznymi. Spotkania mają na celu poszerzać wiedzę uczniów oraz pozwalać na odkrywanie tajemnic biologicznych poprzez obserwację i doświadczenie. Program koła rozbudza i kształtuje świadomość ekologiczną oraz prozdrowotną. Często realizujemy treści wychodzące poza podstawę programową. Zajęcia odbywają sie w grupach:
- Spotkania z biologią - dla klas V
- Koło olimpijskie - dla klas VIII w celu przygotowania do startu w róznych konkursach o tematyce biologicznej.
 
 
Kółko regionalne dla klas II

„ Małe ojczyzny uczą żyć w ojczyznach wielkich, w wielkiej ojczyźnie ludzi.”

Na zajęciach uczniowie pogłębiają wiedzę na temat swojej Małej Ojczyzny – Kociewia. Poznają historię, położenie na mapie Polski, miasta i zabytki. Uczą się hymnu kociewskiego i piosenek regionalnych, czytają wiersze, baśnie i legendy poznając elementy gwary kociewskiej. W nawiązaniu do tradycji, związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, dzieci wykonują własnoręcznie ozdoby świąteczne, poznają obrzędy ludowe, strój i haft kociewski. Uczestniczą również w wycieczkach edukacyjnych ukazujących piękno najbliższej okolicy. W okresie wiosennym przygotowują się do konkursów recytatorskich. Na kółku regionalnym uczniowie poznają też inne regiony oraz ogólną geografię Polski.


 
 
 
Kółko przyrodniczo - ekologiczne dla klas III

Dzieci od najmłodszych lat są zainteresowane najbliższym środowiskiem przyrodniczym, jego bogactwem, pięknem, a także różnorodnością. Stawiają sobie wiele pytań: dlaczego?, w jaki sposób?, po co? Ta naturalna ciekawość świata i chęć poznawania otaczającej przyrody powinna być rozwijana i modyfikowana w toku edukacji wczesnoszkolnej.
Zajęcia kółka przyrodniczo – ekologicznego pozwalają poszerzyć wiedzę i umiejętności oraz poznać wybrane zjawiska przyrodnicze poprzez bezpośrednie obserwacje, gry i zabawy dydaktyczne, działalność plastyczną i techniczną, wykonywanie prostych doświadczeń oraz konkretne działania w środowisku i dla środowiska.
Zajęcia te dają uczniom wiele satysfakcji.

Więcej informacji na stronie www.klubynaszejziemi.pl

 
 
 
Poza tym dzieci z klas I-III mogą uczęszczać na:
 
+ kółko matematyczne,
+ kółko języka angielskiego,
+ komputerowo-informatyczne,
+ gry i zabawy sportowe,
+ zajęcia artystyczne "Twórcze inspiracje",
+ kółko teatralne.
 
 
 
Zajęcia dodatkowe (rozwijające zainteresowania) dla uczniów klas IV-VI:
 
+ kółko komputerowo-informatyczne,
+ kółko matematyczne,
+ zajęcia artystyczne,
+ kółko wokalne,
+ kółko języka niemieckiego,
+ kółko języka angielskiego,
+ kółko misyjne.
 
 
 
 
Kółko przyrodnicze
"OTWIERAM OCZY I NASTAWIAM USZY NA WSZYSTKO CO SIĘ DZIEJE W PRZYRODZIE"
(Dawid Gates)
 
Zainteresowanie ucznia światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem to najważniejszy cel kształcenia ucznia na II etapie edukacyjnym. Głównym celem zajęć jest budowanie u uczniów szacunku do przyrody i mądrego korzystania z jej zasobów.
 
Zajęcia koła przyrodniczego pozwalają uczniom na:
 
+ rozwijanie zainteresowań ekologicznych i przyrodniczych,
+ pogłębianie wiedzy na ten temat,
+ rozbudzanie świadomości ekologicznej,
+ poznanie sposobów ochrony przyrody,
+ uświadomienie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego najbliższej okolicy, domu, szkoły,
+ propagowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych najbliższej okolicy,
+ kształtowanie umiejętności prowadzenia obserwacji oraz wnioskowania na ich podstawie,
+ korzystania z róznych źródeł informacji,
+ wyrabianie samodzielności myślenia i działania, systematyczności, dokładności.
 
W czasie zajęć uczniowie przygotowują sie także do konkursów przyrodniczych i ekologicznych.
W zajęciach biorą udział uczniowie klas V i VI. 
 
 
 
 
 
Drużyna Harcerska
 
W Szkole Podstawowej działa drużyna harcerska, która spotyka się we wtorki o godzinie 14.35. Oprócz cotygodniowych zbiórek, harcerze często udzielają się w uroczystościach środowiska lokalnego, społecznego, kościelnego. 1 września harcerze dbali o to, by goście zaproszeni na uroczystość nadania imienia Janusza Korczaka Zespołowi Placówek Oświatowych, wiedzieli, dokąd mają się udać. Rozdawali też ulotki wydane z tej okazji. W pierwszą niedzielę października uczestniczyli w apelu oraz pełnili wartę podczas mszy świętej na grobie pomordowanych w czasie wojny w Jastrzębiu. 25 października całą drużyną sprzątali opuszczone groby na cmentarzu w Drzycimiu oraz Grób Nieznanego Żołnierza.
1 listopada pełnili wartę na Grobie Nieznanego Żołnierza, a już niedługo podczas uroczystych obchodów Święta Odzyskania Niepodległości będzie można ich spotkać rozdających flagi Polski oraz plakietki.
 

 
 
 
 
 
MUKS „Maxus” Drzycim

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „ Maxus” Drzycim  został założony w listopadzie 2008 r. Klub jest stowarzyszeniem zrzeszającym dzieci i młodzież z Gminy Drzycim, nauczycieli i sympatyków sportu . Inicjatywą do założenia Klubu było zainteresowanie jak największej ilości młodzieży aktywnością ruchowa oraz czynnym spędzaniem czasu wolnego.

Celem Klubu jest :

 1. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży na terenie działania Klubu
   oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.
 2. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej.
 3. Integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na
   terenie swojego działania.

Od momentu powstania Klubu pragniemy, aby sport stał się drogą kształtowania zdrowia, realizacji pasji, która pomaga wypoczywać, bawić się, przeżywać radość i cieszyć się z nabywania nowych i doskonalenia posiadanych umiejętności sportowych. Działania Klubu skoncentrowane są w następujących obszarach:
1.    Praca  z dziećmi  w sekcjach : lekkoatletyka, piłka siatkowa i tenis stołowy.
2.    Udział w zawodach sportowych.
3.    Pozyskiwanie środków na działalność statutową Klubu.
4.    Organizacja imprez sportowych na terenie gminy Drzycim.

       Cyklicznie organizowane są:

•    szkolne turnieje w różnych dyscyplinach sportowych
•    Zimowy Turniej Tenisa Stołowego
•    impreza  „Polska Biega”
•    „Święto sportu szkolnego”
•    wyjazdy na basen dla zawodników Klubu oraz dzieci z gminy Drzycim
•    wyjazdy na Czwartki LA , Trójbój La, Czwórbój La, Biegi Oskie

   Działalność Klubu finansowana jest przez Gminę Drzycim oraz sponsorów. Dzięki uzyskanym funduszom Klub ma możliwość rozwijania się nie tylko sportowo, ale i organizacyjnie, tworząc zawodnikom coraz lepsze warunki rozwoju.


 
 
Klub Melomana
 
Uczniowie naszej szkoły od wielu lat uczestniczą w wyjazdach do Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Poznawanie dorobku muzycznego wielkich kompozytorów  z Polski i świata prezentowane  w bydgoskiej filharmonii, posiadającej jedną z najlepszych akustyk w Europie jest dla dzieci przeżyciem estetycznym i kulturalnym. Systematycznie gromadzone  w Kronice Melomana dedykacje i wpisy znakomitych solistów, stanowią cenną pamiątkę. Od kilku lat grupa uczniów zainteresowanych muzyką i koncertami spotyka się cyklicznie w ramach działalności Klubu Melomana. Dzieci same przygotowują prezentacje/koncerty muzyczne o zróżnicowanej tematyce i strukturze, a następnie uczą się analizować dzieła, wyrażać swoje opinie.  
30 września 2015r. w ramach 53. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego (pt. „Europejskie dziedzictwo: Chopin, Paderewski, Górecki, Penderecki”) grupa ok. 40 młodych melomanów z naszej szkoły uczestniczyła w wyjeździe do Torunia na autorski koncert muzyki Mikołaja Góreckiego (syna Henryka Mikołaja Góreckiego) w wykonaniu Patrycji Piekutowskiej-jednej z najlepszych polskich skrzypaczek, Tomasza Strahla-najmłodszego w Polsce profesora klasy wiolonczeli. Po koncercie uczniowie naszej szkoły mieli możliwość spotkania zarówno z kompozytorem jak i wykonawcami. Każdy Meloman z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki (1 października) otrzymał smycz z logo FP oraz słodki upominek. (na zdjęciach grupa Młodych Melomanów z Patrycją Piekutowską/na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego po koncercie).  
W najbliższym czasie wybieramy się na koncert muzyki  W. A. Mozarta i L. van Beethovena (w listopadzie), tradycyjne polskie kolędy (w grudniu).
W minioną sobotę 24 października chórzyści i melomani z Drzycimia odwiedzili muzyczny plac zabaw w parku Kochanowskiego położonego między Szkoła Muzyczną, Akademią Muzyczną a Filharmonią Pomorską w Bydgoszczy. Uczniowie tworzyli własne kompozycje z wielką radością i energią grając na ksylofonach, metalofonach,  dzwonach rurowych, marimbie i innych muzycznych  konstrukcjach.