Konkurs Matematyczny Czar Par


W dniu 5 czerwca 2018 uczniowie wyłonieni w szkolnych eliminacjach Karolina Szopińska i Bartosz Zieliński pod opieką p. Izabeli Pora uczestniczyli w Powiatowym Konkursie Matematycznym dla klas IV   w Dragaczu.
Celem konkursu jest:
  • Popularyzowanie matematyki wśród uczniów,
  • Rozwijanie zainteresowań matematycznych,
  • Pobudzenie twórczego i logicznego myślenia ,
  • Doskonalenie umiejętności wykorzystania wiedzy matematycznej przy rozwiązywaniu problemów.
Uczniowie naszej szkoły w rywalizacji drużynowej  zajęli II miejsce.
W rywalizacji indywidualnej zajęli:
Bartosz Zieliński III miejsce
Karolina Szopińska  VI  miejsce.