Wojewódzka Gala LaureatówWOJEWÓDZKA GALA LAUREATÓW KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

27 marca 2015 roku Wojtek Malecha wraz z nauczycielem przygotowującym do Konkursu - Panią Jadwigą Moczyńską brali udział w Wojewódzkiej Gali Laureatów Konkursów Przedmiotowych w Bydgoszczy. Laureaci otrzymali pamiątkowe statuetki oraz dyplomy. Nauczycielom wręczono listy gratulacyjne.