Dokumenty szkoły


1. Statut Zespołu Placówek Oświatowych im. J. Korczaka

 

2. Program Wychowawczo-Profilaktyczny

 

3. Regulamin przyznawania stypendium naukowego i sportowego

 

4. Zasady prowadzenia zdalnego nauczania

 

5. Deklaracja dostępności

 

6. Raport - Szkoła Podstawowa

 

7. Raport - Przedszkole

 

8. Raport - ZPO Drzycim