Dyrekcja


     

     Dyrektor ZPO:
 
mgr Iwona Różycka - zpodrzycim@interia.pl
 
      Wicedyrektor :
 
mgr Danuta Gubańska - gubanska.zpodrzycim@gmail.com