Nauczyciele


Nasza placówka na dzień dzisiejszy zatrudnia 34 nauczycieli oraz 14 pracowników obsługi. Mamy trzech polonistów, dwóch matematyków, dwóch przyrodników, dwóch anglistów, historyka, germanistę, nauczyciela plastyki i muzyki, techniki, informatyki, dwóch katachetów,dwóch nauczycieli od wychowania fizycznego, pedagoga, logopedę oraz nauczycieli nauczania początkowego, wychowania przedszkolnego i w bibliotece.