Sekretariat


Sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Przeprowadza on zapisy do przedszkola i klas pierwszych. Poza tym można tam uiścić opłaty za obiady szkolne, herbatę, posiłki przedszkolne. Sekretariat zajmuje się również wydawaniem legitymaji szkolnych oraz kart rowerowych.