Świetlica


Świetlica pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach: 6.30 - 16.00.

Dzieci z klas pierwszych mają możliwość przebywania z rana w "cichej świetlicy". Dla uczniów od klas II do VI jest przeznaczona do dyspozycji świetlica dla uczniów starszych.

W ramach zajęć uczniowie otrzymują pomoc w rozwiązywaniu zadań domowych. Organizowane są zabawy plastyczne, artystyczne, na świeżym powietrzu, gry i zabawy logiczne, ekologiczne. Dzieci świetlicowe biorą również udział w przygotowaniu do konkursów i apeli okolicznościowych, wspomagają akcje charytatywne.